לקוחות חדשים? בעלי חנות סלולר או מעבדה לתיקונים? - לקבלת מחירים טובים יותר הירשמו באתר וצרו קשר טלפוני לאחר מכן ליצירת הזמנות.

תקנון האתר ומדיניות פרטיות

 

תקנון רכישה באתר האינטרנט של חברת HRC CELLPARTS

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.hrc-shops.co.il: (להלן: “האתר”).

האתר מופעל ע”י חברת אייץ' אר סי סלפארטס בע"מ HRC CELLPARTS LTD (להלן: “החברה”).

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים") וזאת לאחר ביצוע רישום ומילוי פרטים באתר.

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. החברה HRC CELLPARTS LTD ח.פ 515672897 שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 5. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות והחברה והנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מכך .
 6.  טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 7. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 8. אין להעתיק ו /או להשתמש, ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים באתר, על הלקוחות להירשם באתר באמצעות טופס ההרשמה ולהמתין לאישור החשבון ע"י החברה.

המחירים באתר מוצגים ללקוחות קצה לרכישות חד פעמיות או בכמויות קטנות.

ללקוחות חדשים ולקבלת מחירון עסקי לרכישה בסיטונאות/כמויות גדולות/ללקוחות קבועים של החברה מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות והנהלת החברה בטרם ביצוע הזמנה ראשונה באתר.

 1. הרישום לאתר הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המשתמש והסיסמה שבחר או זאת שנשלחה אליו מהאתר.

יש לשמור במקום בטוח את שם המשתמש והסיסמה לאתר ולזכור אותם על מנת להשתמש בהם לכניסות הבאות לאתר.

במידה ואחד הפרטים יישכחו, יישלחו אליכם דרך האתר לכתובת הדוא"ל שהזנתם בעת ההרשמה שם המשתמש ו/או הסיסמה הקיימת כפי שהוזנו בעת הרישום הראשוני באתר.

 1. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, למי שמלאו לו 18 שנים, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 1. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 

 1. במקרים חריגים, תהיה החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 2. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 3. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 4. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 5. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 6. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין , הרשום באתר, את אופן ביצוע השילוח בו מעוניין או איסוף עצמי.
 2. מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
  השלמת ההזמנה.
 3. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה:

התשלום עבור ההזמנות יעשה באופן ידני בשיחה טלפונית לאחר קבלת ההזמנה למערכות החברה, בדיקת המלאים והכנת ההזמנה במלואה.

נציג שירות מוסמך מטעם החברה יצור אתכם קשר לקבלת פרטי התשלום,

ניתן לשלם בכרטיסי אשראי מראש בטלפון או תשלום במזומן או בצ'קים בעת מסירת או קבלת ההזמנה ע"י הלקוחות.

 1. הסחורה בבעלות החברה עד לפירעון מלא של התשלום.
 2. לקוח המוגדר כלקוח עסקי במאגרי החברה, המבצע הזמנות "בהקפה" (תשלום אחת לחודש על הסחורה המסופקת במהלך אותו חודש), ובמידה ולא שילם על הסחורה, תהיה החברה רשאית לאסוף הסחורה שבבעלותה עד לסיום הסדר החוב של הלקוח.
 3. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום בטלפון, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
 4. לאחר שהושלמה ההזמנה באתר, ישלח סיכום הזמנה ראשוני אל המזמין באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכות החברה.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 6. במקרה שבו בתשלום בטלפון לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, ההזמנה לא תתקבל והחברה רשאית ליצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צויין אחרת, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 8. צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת לעדכן את האתר (מוצרים, מחירים, מבצעים, וכיו"ב), לעיתים כמו כל בן אנוש גם אנחנו טועים.

יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי ו/או מוצג מחיר כלשהו שלא מעודכן, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה, הלקוח יעודכן ע"י החברה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 1. המחירים שמוצגים באתר הינם לאחר תוספת מע"מ (17%) בהתאם לחוק.
 2. כל המוצרים באתר חדשים אלא אם צויין אחרת בעמוד המוצר או בעת ההזמנה.
 3. החברה וצוות האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מחירים באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י החברה תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום בכרטיס האשראי מאת חברת האשראי בזמן התשלום הטלפוני או תיאום מראש של תשלום במזומן או צ'קים בעת מסירת או קבלת ההזמנה ע"י הלקוח. כלומר, לאחר שההזמנה שולמה, כמפורט לעיל, ההזמנה תסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 1. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות האפשרית.
 2. המשלוחים באיזור מרכז הארץ מבוצעים ע"י שליחי החברה ישירות באותו יום עסקים תוך מספר שעות, לכל היותר עד 3 ימי עסקים.
 1. משלוחים לשאר אזורי הארץ, שיסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית מטעם חברת HRC הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה..
 1. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 2. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 1. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
 2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.
 3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 4. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

זמני פעילות החברה הם בימים א' – ה' משעה 9:00 עד 18:00 וזמני השליחויות המהירות אקספרס ע"י שליחי החברה באותו יום עסקים הן החל מהשעה 10:00 עד 15:00 ועלולים להשתנות בהתאם לנסיבות וגורמים שאינם תלויים בחברת HRC.

 1. על הלקוח להודיע מיידית לחברה אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 2. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 3. שירות משלוחי אקספרס מהיום להיום יהיה באזור מרכז הארץ בלבד ובתיאום טלפוני מראש.
 4. קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של ההזמנות ממשרדי ומחסן החברה בתיאום טלפוני מראש.

 

ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו, ככל שהחוק חל כלפיו ככל שהדבר לא הוחרג . מבלי לגרוע מהאמור:
  1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected] ו/או באמצעות מסרון לנייד: 0523015950 .
  2. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.
  3. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך , ובניכוי דמי שילוח. 
  4. תקנות הגנת הצרכן אינן חלות על מוצר הנמכר במבצע/הזמנה מוקדמת שהוזמנה ושוריינה במיוחד.

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, החברה רשאית לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 1. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, מחירם, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 1. זכויות אלה חלות גם על שם האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת החברה.
 2. הנהלת החברה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת החברה.

אחריות

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנזקים שנגרמו למוצר לאחר הרכבתו.
 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 1. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים שעלולים לקרות לאחר פתיחת האריזה המקורית האטומה של המוצרים, ניסיונות תיקון המכשירים/אביזרים שלא על ידי טכנאי חברתHRC או מי מטעמה, סימני נפילה, מעיכות, מכשיר שאינו מזהה\מראה מס' סריאלי/IMEI, נזק פיזי שנגרם משימוש לא סביר, צריבת תוכנה באופן עצמאי, נזקי מים/קורוזיה, נזקי אבק/לכלוך/בוץ וכד', שימוש בחלפים ו/או אביזרים לא מקוריים.

 

מדיניות סודיות ופרטיות

 1. HRC CELLPARTS LTD פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיות המשתמש. מדיניות פרטיות זו מסבירה את נהלי איסוף הנתונים והשימוש בהם באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. המשתמש מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים במדיניות פרטיות זו.
 2. כל פרטיו האישים של המזמין (שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, כתובת או כל מידע אחר), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 3. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 1. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 3. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 7. החברה רשאית לשלוח אל המשתמש בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מטעם עצמה והן מטעם מפרסמים אחרים. מידע כאמור ישלח אל המשתמש אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.
 1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

אבטחת המידע

 1. HRC CELLPARTS LTD פועלת מתוך מחויבות להגן על אבטחת המידע האישי ועושה כל שביכולתה כדי לעזור להגן על המידע האישי מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. עם זאת, אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ועל כן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים

 1. HRC CELLPARTS LTD שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת.

במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או ע"י שליחת הודעה ישירה למשתמש.

המשך השימוש בשירותי האתר מהווה את הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.